Koalition för kulturdebatt

måndag, februari 24, 2014 by admin

Syfte och verksamhet

Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket kan användas som opinionsbildande plattform. Exempel på tänkbara ämnen för den närmaste verksamhetsperioden är Skapande skola, Samverkansmodellen/Regionaliseringen, Kreativa näringar, Nordisk kulturpolitik och Samspelet mellan ideella, amatörer och professionella. Utöver detta har ämnen som kulturpolitisk kompetens, kulturpolitisk idédebatt och högerradikala partiers inverkan på kulturpolitiken diskuterats. Frågeområdena kan belysas genom uppsatser, utredningar, seminarier och konferenser samt genom kombinationer av dessa.

Samarbetsformer

Koalitionen är ett nätverk som samlar de krafter som verkar i och kring kultur. Den bygger på frivilligt engagemang från olika typer av organisationer verksamma inom kulturområdet. Beslut fattas i konsensus. Det är inte en förening med stadgar eller någon annan fast organisationsform.

Koalitionen ska fungera som en mötesplats för de ingående organisationerna. Där byts idéer och erfarenheter. Av varandra och genom utomstående får vi ny kunskap. Det är inte en programmatisk organisation med ambitionen att formulera ett gemensamt kulturpolitiskt manifest, men koalitionen står för en vilja att lyfta och bredda samtalet om kultur och kulturpolitiken.

Koalitionen arbetar utifrån ett kritiskt, granskande förhållningssätt.

Koalitionen består av ABF, Amatörkulturens samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, KRO/KIF, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, VISION, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO och Teaterförbundet.

Comments are closed.